خیر شما برای طراحی سایت با استفاده از قالب آوادا با توجه به امکانات بسیار زیاد و کاربردی قالب هیچ نیازی به آشنایی با دانش برنامه نویسی نخواهید داشت و در یک پنل فارسی زبان می توانید وب سایت خود را طراحی کنید.